BLCN (beroepsvereniging leefstijlcoaches)

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) is dé beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches in Nederland. De BLCN behartigt de algemene en collectieve belangen van de leden, zowel vaktechnisch als bedrijfseconomisch. De BLCN vertegenwoordigt de leefstijlcoach op landelijk niveau. Door samenwerking te zoeken met landelijke, regionale en lokale samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches houdt de BLCN de lijnen kort […]

KABIZ (kwaliteitsregister leefstijlcoaches)

KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg) voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd. Onze leefstijlcoaches staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van KABIZ en kunnen via KABIZ terecht bij […]

Expertisecentrum Leefstijlinterventies (CooL)

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is in 2018 opgericht door Nicole Philippens en Ester Janssen. Beide zijn werkzaam als docent, trainer en leefstijlcoach. Vanaf de start van de pilot Coaching Op Leefstijl (CooL) in 2014 zijn Ester en Nicole betrokken bij de opzet, inhoud en uitvoering van CooL. Gedurende een aantal jaren hebben zij beide het programma […]

Gezondheidshuis Barneveld

Eén loket voor inwoners met een zorgvraag. Dat is de unieke plek die samenwerkende organisaties ontwikkelen in Barneveld. Daarmee is het Gezondheidshuis Barneveld meteen een uniek netwerk. Met professionals uit de regio die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Zij werken intensief samen en zorgen dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten. […]

Huisarts en Zorg

Huisarts en Zorg is een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen uit Gorinchem en omgeving. Het doel van Huisarts en Zorg is om huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem optimaal te faciliteren bij het leveren van goede huisartsenzorg, 24/7 en met meer tijd voor de patiënt. In Gorinchem werken wij, via GLI Zuid-Holland Zuid, samen met Huisarts en […]

GLI Zuid-Holland Zuid

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) wordt binnen de regio Zuid-Holland Zuid aangeboden vanuit een samenwerkingsverband van de gemeenten, de GGD, huisartsen, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten. Het programma wordt centraal gecoördineerd door regionaal leefstijlcentrum Your Health Spot. Alle samenwerkingspartners hebben zitting in een regionale stuurgroep, die speciaal is opgericht voor de verdere ontwikkeling van de GLI in de […]

SGE Zoetermeer

De Stichting georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) is de organisatie die huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners ondersteunt. Dat kan ondersteuning zijn op het gebied van samenwerking, onderling of met andere partijen zoals het ziekenhuis of de gemeente. Maar de…

PoZoB

Bij PoZoB werkt men actief aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Dat realiseren ze samen met hun praktijkondersteuners, circa 200 aangesloten huisartsen uit de regio en andere zorgverleners in de zorgketen. Met de vernieuwende zorgprogramma’s…

Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland is een initiatief van Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. en voorheen Stichting Diamuraal. Zij zijn de regionale huisartsenorganisatie die de huisartsen in de regio Eemland faciliteert in de zorg. Dit gebeurt op vele manieren: zorgprogramma’s, nascholingen, werkafspraken met het ziekenhuis…