KABIZ (kwaliteitsregister leefstijlcoaches)

KABIZ (kwaliteitsregister leefstijlcoaches)

KABIZ (kwaliteitsregister leefstijlcoaches)-01

KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg) voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd. Onze leefstijlcoaches staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van KABIZ en kunnen via KABIZ terecht bij relevante bij- en nascholingen.