Vergoedingen

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Op deze pagina leest u alles over de vergoedingen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). In Nederland zijn er meerdere GLI programma’s. Bij Gezond Leefstijlcoaching bieden wij het CooL programma en de BeweegKuur aan. Dit is per locatie verschillend.

Samengevat

Ongeacht uw verzekering wordt het GLI programma bij ons volledig vergoed als u een verwijsbrief heeft. Zorgverzekeraars vergoeden ons programma omdat al onze coaches een post-HBO opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd, lid zijn van de beroepsvereniging en ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister. 

Voorwaarden deelname

Iedere volwassene kan meedoen met een GLI. Als u voldoet aan de voorwaarden dan krijgt u een GLI programma volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

De voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft overgewicht (BMI 25-30) en een (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en DM 2 of;
  • U heeft overgewicht (BMI 25-30) en last van slaapapneu of artrose of;
  • U heeft obesitas (BMI ≥30);
  • U heeft voldoende motivatie om het complete CooL-programma te doorlopen
Op de website van het Voedingscentrum kunt u uw BMI berekenen.  

 
Kosten programma 

De kosten van het programma zijn in 2022 door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op €855,86 euro. Voldoet u aan bovenstaande criteria en heeft u een verwijsbrief? Dan wordt het leefstijlprogramma door bijna alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Deelname aan de GLI kost u dan helemaal niets. 

 

Aangesloten verzekeraars 

Gezond Leefstijlcoaching heeft contracten voor de GLI voor de volgende verzekeraars en al hun labels: CZ (waaronder PZP), ENO, EUCARE, Menzis, VGZ en Zorg & Zekerheid.

Bent u verzekerd bij a.s.r., Achmea, DSW of een van de labels van deze verzekeraars? De zorg wordt dan vergoed, maar het kan dat hiervoor een machtiging aangevraagd moet worden. In vrijwel alle gevallen keurt de verzekeraar deze aanvraag goed. U heeft hiervoor wel een verwijzing voor de GLI van uw huisarts of praktijkondersteuner nodig.

Twijfels?

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u dan verder helpen.

Twijfelt u onder welk concern uw zorgverzekeraar valt? Hier vindt u meer informatie over de zorgverzekeraars in Nederland. 

Individuele begeleiding

Wilt u graag extra individuele begeleiding? Tegen een tarief van €65,- per uur kunt u extra consulten bijkopen. De lengte van deze consulten is vrij in te vullen. Heeft u graag een gesprek van 30 minuten, of liever van 60 minuten? Dat is beide geen probleem voor ons.

Meer weten over individuele begeleiding? Neem dan contact met ons op.

Inschrijven op onze nieuwsbrief?