man op fiets

Klachtenprocedure

Het team van Gezond Leefstijlcoaching stelt zich tot doel het leveren van de hoogst haalbare kwaliteit van coaching. Als team dagen we onszelf elke dag uit om alle vanzelfsprekende verwachtingen, uitgesproken verwachtingen en steeds toenemende verwachtingen te voldoen en
deze, waar mogelijk, zelfs te overtreffen.

Iedere professional binnen Gezond Leefstijlcoaching is bereid om te blijven leren en we zijn, als organisatie, bereid om te blijven ontwikkelen in onze manier van coachen.

Natuurlijk hopen wij dat het nooit nodig is, maar mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de zorg en/of de dienstverlening van Gezond Leefstijlcoaching dan kunt u op de volgende manier uw klacht uiten. Heeft u overige opmerkingen of feedback voor ons, dan vernemen we dit uiteraard ook heel graag. U kunt een mail sturen naar info@gezondleefstijlcoaching.nl met in de mail vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Beschrijving van de klacht of feedback.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen maximaal twee weken na ontvangst af te handelen. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

We komen er samen niet uit of uw klacht kan in uitzonderlijke gevallen niet in behandeling worden genomen?

Mocht dit het geval zijn, dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan bij het Klachtenloket zorg van De Geschillencommissie. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Klachtenloket zorg. Kan uw klacht met behulp van het Klachtenloket niet afgehandeld worden, dan kunt u overwegen om de klacht in te dienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van De Geschillencommissie.

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details