Hergebruik van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u een afspraak heeft bij Gezond Leefstijlcoaching verzamelt uw leefstijlcoach tijdens het traject medische gegevens. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in uw elektronisch cliëntendossier. Wij verzamelen deze gegevens om u de best mogelijke zorg en coaching te kunnen bieden. Het zijn bijvoorbeeld gegevens over hoe u zich voelt, uw leefstijl en slaapkwaliteit. Ook uw lengte en gewicht worden in uw dossier opgeslagen. Uw medische gegevens in uw dossier kunnen worden hergebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hieronder leest u meer over de voorwaarden hiervan.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Vrijwel alles wat we tegenwoordig weten over ziekte en gezondheid komt voort uit medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om de begeleiding van huidige en toekomstige cliënten mogelijk te maken of te verbeteren. Voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van onderzoeks- of behandelresultaten van cliënten. De resultaten kunnen nieuwe inzichten geven over het ontstaan van klachten en ziekten en het verloop daarvan. 

Voorwaarden

Voor sommige medisch-wetenschappelijke onderzoeken moeten we altijd toestemming van u vragen. Bijvoorbeeld als we speciaal voor het wetenschappelijk onderzoek extra metingen uitvoeren. Meer algemene informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u terugvinden in de brochure van het Ministerie van VWS: ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’.

Voor medisch-wetenschappelijke onderzoeken waarbij we uw medische gegevens die reeds verzameld zijn voor uw zorg bij Gezond Leefstijlcoaching uitsluitend hergebruiken, dat betekent dat we niets extra’s verzamelen, hoeven we geen toestemming van u te vragen. Wel moet hiervoor aan onderstaande voorwaarde worden voldaan:      

  • Het onderzoek dient het algemeen belang, en kan niet zonder de betreffende gegevens worden uitgevoerd.
  • Het is moeilijk of bijna onmogelijk om toestemming te vragen (bijvoorbeeld omdat het om gegevens van een hele grote groep mensen gaat)
  • Uw privacy wordt goed beschermd. Uw persoonsgegevens, dat zijn bijvoorbeeld uw naam of adres, worden vervangen door een code of anoniem gemaakt. Uit de medische gegevens die worden hergebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen de wetenschappelijk onderzoekers niet afleiden van welke persoon deze zijn.

Wilt u niet dat uw medische gegevens worden hergebruikt voor medisch wetenschappelijke onderzoeken? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar maken

Indien u bezwaar heeft tegen het hergebruik van uw medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken via het bezwaarformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden en per post (5626DC Hooge Zijde 17, Eindhoven) of per e-mail versturen aan  wetenschap@rondomlopengroep.nl. Uw bezwaar zal worden genoteerd in uw medisch dossier. U bent volledig vrij in uw keuze hierin. Wanneer u bezwaar indient, heeft dit geen enkel gevolg voor de relatie met uw coach.

LET OP: wanneer u eerder apart toestemming heeft gegeven voor deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, blijft dat geldig. Ook wanneer u nu nog bezwaar indient. U kunt uw toestemming wel ten allen tijden intrekken.

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details