Privacyverklaring vragenlijsten

Binnen Gezond Leefstijlcoaching maken wij gebruik van vragenlijsten voor intake, PREM (Patiënt Reported Experience Measures) en PROM (Patiënt Reported Outcome Measures). Meer informatie over deze vragenlijsten vindt u hier.

Met deze specifieke privacyverklaring willen wij u als gebruiker informeren over de wijze waarop er met de ingevoerde vragenlijsten wordt omgaan met uw persoonlijke gegevens.  Het waarom van de vastlegging, de verwerking en de eventuele uitwisseling van uw gegevens met andere partijen wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten en hoe we uw gegevens beveiligen. Dit is een aanvulling op de algemene privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij bij het invullen van een vragenlijst?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, bij het invullen van de vragenlijsten, de antwoorden op de vragen die u heeft ingevuld. Antwoorden van de intakevragenlijst en PROM vragenlijst worden verwerkt binnen uw elektronisch cliëntendossier, welke is in te zien door uw leefstijlcoach. Uw leefstijlcoach kan de antwoorden van de PREM vragenlijst niet zien.   

Analytische gegevens

Als u gebruik maakt van de vragenlijsten, gebruiken we analytische gebruiksgegevens om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Uw analytische gebruiksgegevens verzamelen we voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden van de website. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Daarnaast kunnen we meer en beter inspelen op uw behoeftes.

Worden gegevens gedeeld met derden? 

Er worden geen gegevens met derden gedeeld, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

Gezond Leefstijlcoaching maakt gebruik van geselecteerde onderaannemers om haar diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan hosting partijen voor onze website. Hiermee worden strenge afspraken gemaakt over hoe uw gegevens beschermd worden. Het staat ons vrij om niet-identificeerbare gegevens met onze partners te delen. Hierbij kan gedacht worden aan populatie statistieken, bijvoorbeeld dat de gemiddelde cliënt van Gezond Leefstijlcoaching een goede gezondheid heeft.

Algemene privacyverklaring

Zie de algemene privacyverklaring voor informatie over het bewaartermijn en recht op inzage, aanpassen en het verwijderen van uw gegevens.

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details